>
Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Privacy Policy of inkeyproject.eu

This Website collects some Personal Data from its Users.

This document can be printed for reference by using the print command in the settings of any browser.

Πολιτική απορρήτου

Ποιοι είμαστε    

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://inkeyproject.eu/

Αυτή την ιστοσελίδα διαχειρίζεται το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας CSI Ριγένης 62, 1ος όροφος, 1010, Λευκωσία, Κύπρος 

Ο ιστότοπος φιλοξενείται από: Google LLC                                                             

Διεύθυνση/ιστοσελίδα: https://inkeyproject.eu/

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε 

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον όγκο των δεδομένων που συλλέγουμε και συλλέγουμε μόνο όσα είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του έργου μας. Εάν συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας μάθημα, θα συλλέξουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα, τα οποία απαιτούνται για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο έργο μας.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

 Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος έργου. Στο τέλος του έργου, όλα τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγραφούν.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας επί των δεδομένων σας

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε για διοικητικούς, νομικούς σκοπούς ή σκοπούς ασφαλείας.

Στοιχεία επικοινωνίας