Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων

Partnert Greek

Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων

Ελλάδα

Το ΚΕΑΝ ιδρύθηκε το 2004 στην Αθήνα με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων για την προστασία του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος του είναι η αναβάθμιση της ζωής των νέων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, ην προώθηση μιας καλύτερα οργανωμένης κοινωνίας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον καθώς και η προώθηση του πνεύματος εθελοντισμού και της εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες.
Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε από φυσικά πρόσωπα και λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κυβέρνησης. Το ΚΕΑΝ υλοποιεί μια σειρά από δραστηριότητες όπως στρατηγικές συνεργασίες, εκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, επιστημονική έρευνα και ανάλυση, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες διάδοσης, προβολής και ευαισθητοποίησης.
Από την ίδρυσή του, το ΚΕΑΝ έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε έργα και δραστηριότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας αξιόπιστες συνεργασίες με μια σειρά οργανισμών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, ο οργανισμός έχει συμμετάσχει ενεργά σε εθνικά προγράμματα.