Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του INKEY!
Αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα Erasmus+ KA220 έχει ως στόχο να προσφέρει στους νέους NEETs νέα παρακινητικά και ενθαρρυντικά προγράμματα για την απόκτηση των βασικών ικανοτήτων που τονίζονται στο πλαίσιο LifeComp.
Contextos_Logos_Horizontais-01-scaled
Picture1
CSI logo
logo-femxa
Pictdurse2

The partners of the project.

Integrations

The Touch Point Across Every Individual Customer

INKEY- Innovative tools to promote KEY competencies for lifelong learning is an Erasmus+ KA220 project that runs from April 2022 to April 2024.

Dashboard Designer

You Can Best Online Dashboard Creator Without Code

Dashboard creation process enables you to quickly make compelling charts that show all a relevant information. Modern online dashboards are powerful tool that will help you in your everyday business.

Software Categories

To become a credible alternative to specialized hardware, general-purpose networking
needs offer not only flexibility, predictable performance.

Το Έργο

Το INKEY- Καινοτόμα εργαλεία για την προώθηση των βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση είναι ένα έργο Erasmus+ KA220 που θα διαρκέσει από τον Απρίλιο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2024.